دسته: نماهنگ، تیزر و کلیپ

قسمت هشتم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت هشتم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از خادمان ویلچرران آستان مقدس مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران را به تصویر کشیده است....

قسمت هفتم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت هفتم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از مرکز نذورات مردمی و مهمانسرا مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران را به تصویر کشیده...

قسمت ششم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت ششم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از مرکز گل نرگس(بخش فرهنگی کودک) مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران را به تصویر کشیده...

قسمت پنجم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت پنجم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از خادمین پزشکی افتخاری مسیر پیاده روی تا مسجد مقدس جمکران مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمین افتخاری مسجد مقدس...

قسمت چهارم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت چهارم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از خادمین پزشکی افتخاری مسیر پیاده روی تا مسجد مقدس جمکران مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمین افتخاری مسجد مقدس...

قسمت سوم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت سوم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از زائرین مسجد مقدس جمکران مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران را به تصویر کشیده است....

قسمت دوم مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت دوم مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از فعالیت های فرهنگی مسجد مقدس جمکران مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران را به تصویر...

قسمت اول مستند “یک پلان عاشقی”

قسمت اول مستند “یک پلان عاشقی” روایتی از آرایشگاه های بین مسیر پیاده تا جمکران مستند “یک پلان عاشقی” مجموعه مستندی که در ۸ قسمت روایت خادمان افتخاری مسجد مقدس جمکران را به...

قسمت نهم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت بغض گلوگیر عاشقان حسینی

قسمت نهم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت بغض گلوگیر عاشقان حسینی این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت...

قسمت هشتم“مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت گذرگاه اربعین

قسمت هشتم“مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت گذرگاه اربعین ۱ این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت تولید شده...