برچسب: راوی

قسمت سوم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۱

قسمت سوم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۱ این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت تولید...