برچسب: زوار

قسمت چهارم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۲

قسمت چهارم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۲ این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت تولید...