برچسب: عشق

قسمت چهارم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۲

قسمت چهارم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۲ این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت تولید...

قسمت سوم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۱

قسمت سوم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت قافله عشق ۱ این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت تولید...

قسمت دوم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع خادمین افتخاری آستان قدس رضوی در راهپیمایی اربعین

قسمت دوم “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع خادمین افتخاری آستان قدس رضوی در راهپیمایی اربعین این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که...