برچسب: مادر

قسمت ششم“مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت جوانی که مادرش را روی کول خود برای اولین بار به کربلا می برد!

قسمت ششم“مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت جوانی که مادرش را روی کول خود برای اولین بار به کربلا می برد! این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی...