برچسب: ژیاده روی اربعین

قسمت هفتم“مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت خاطرات شور و حال اربعین از زبان خادم الحسین(ع)

قسمت هفتم“مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع روایت شور و حال اربعین از زبان خادم الحسین(ع) این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که...

قسمت اول “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع سفیران جهادی تبلیغی

قسمت اول “مستند من الغریب الی الشهید” با موضوع سفیران جهادی تبلیغی این مستندِ تولیدی، کاری از مرکز هنر و رسانه، روایتی از راهپیمایی اربعین حسینی است که در ۹ قسمت تولید شده...